Εταιροι

Οι εταίροι του έργου DESTINY είναι 14 έμπειροι συνεργάτες με αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύξουν και να επιτύχουν τους στόχους του έργου, καλύπτοντας ευρύ γεωγραφικό φάσμα 9 ευρωπαϊκών χώρών από τους καλύτερους ερευνητικούς οργανισμούς, προμηθευτές τεχνολογίας και υπηρεσιών και φυσικά τις βιομηχανίες.

Οι διεπιστημονικοί ρόλοι εγγυώνται βαθιά γνώση και βέλτιστες διαθέσιμες δεξιότητες στα βασικά μέρη ανάπτυξης του έργου (ανάπτυξη υλικών, τεχνολογία μικροκυμάτων, ανάλυση περιβαλλοντικού / κόστους / κοινωνικού κύκλου ζωής, υγεία & ασφάλεια, βιομηχανικές διεργασίες τσιμέντου / κεραμικών / κτλ).

KERABEN GRUPO S.A.

https://www.kerabengrupo.com/

Η KERABEN είναι μια ισπανική εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή κεραμικών πλακιδίων. Η KERABEN ξεκίνησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα το 1974 και από τότε η εξυπηρέτηση των πελατών και η συνεχής τεχνολογική καινοτομία αποτέλεσαν τη βάση της στρατηγικής της εταιρείας. Η KERABEN κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των κορυφαίων κεραμικών λύσεων που προσφέρουν προϊόντα κορυφαίας ποιότητας με ένα αξιοσημείωτο στοιχείο σχεδιασμού στο τμήμα μεσαίων έως υψηλών επιπέδων.

Οι καλύτερες πρώτες ύλες, η τεχνολογία αιχμής κεραμικών πλακιδίων και η αφοσίωση στην αριστεία που παρουσιάζουν οι επαγγελματίες της KERABEN είναι οι καλύτερες εγγυήσεις για την εξαιρετικά υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους. Λόγω της σταθερής δέσμευσης με τη βιωσιμότητα, η KERABEN επαναχρησιμοποιεί το 100% του νερού από τις παραγωγικές διαδικασίες, εφαρμόζει συμπαραγωγή για να αξιοποιήσει στο έπακρο την ενέργεια, επανεντάσσει τα απόβλητα από κάθε διαδικασία στα κεραμικά πλακίδια, λειτουργεί με 100% ανακυκλωμένη συσκευασία και να έχουν πιστοποιηθεί όλες οι διαδικασίες.

INNCEINNMAT, S.L.

http://ceinnmat.com/en/home/

Η εταιρία CEINNMAT είναι μια ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της επεξεργασίας υλικών που παρέχει και αναπτύσσει τεχνολογίες μικροκυμάτων. Πρόκειται για μια ιδιωτική εταιρεία με έντονη ερευνητική δραστηριότητα που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2010 στο Castellon (Ισπανία) με αντιπροσωπεία έρευνας και ανάπτυξης εξοπλισμού στο Πανεπιστημιακό Επιστημονικό Πάρκο της Βαλένθια.

Η CEINNMAT αναπτύσσει βιομηχανική τεχνολογία μικροκυμάτων για συνεχή επεξεργασία υλικών ροής, κατασκευάζει και παρέχει τεχνολογίες μικροκυμάτων και κλιβάνους πολλαπλών πηγών ενέργειας για τη βιομηχανία, αναπτύσσοντας τόσο το σύστημα όσο και τον εξοπλισμό με ιδιόκτητη τεχνολογία.

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Laboratory of Heterogeneous Mixtures & Combustion Systems

http://hmcs.mech.ntua.gr

Το Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης ανήκει στο Τομέα Θερμότητας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Πρόκειται για ένα διαπιστευμένο εργαστήριο, το οποίο ιδρύθηκε με κυβερνητικό διάταγμα το 2002. Στελεχώνεται από 1 καθηγήτρια, 10 μεταδιδακτορικούς συνεργάτες, 5 υποψήφιους διδάκτορες, περίπου 15 μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ετήσια βάση και τρία στελέχη διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης.

Το ΕΜΣΚ.ΕΜΠ έχει συμμετάσχει σε 35 χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα από το 2002. Οι κύριες ερευνητικές περιοχές του ΕΜΠ περιλαμβάνουν: Θερμοχημεία καύσης, θεμελιώδεις ετερογενείς πολυφασικών, πολυσυστατικών ροών με χημική αντίδραση, ροές και συναφείς βιομηχανικές διεργασίες. Δομικά υλικά και στοιχεία υπό συνθήκες θέρμανσης / ψύξης και πυρκαγιάς. Εξάπλωση της πυρκαγιάς σε κτίρια σε συνδυασμό με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας. Βελτιστοποίηση διαδικασιών και ενεργειακή αξιολόγηση για κτίρια και βιομηχανία. Ανάπτυξη εργαλείων πολυκριτηριακής ανάλυσης, που ενσωματώνουν Ανάλυση Κύκλου Ζωής για την αξιολόγηση των τεχνοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ενεργειακών συστημάτων και τεχνολογιών.

UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE Department of Industrial Engineering and Mathematical Sciences

https://www.diism.univpm.it/?language=en

Το Πανεπιστήμιο Politecnica delle Marche (UNIVPM) περιλαμβάνει 5 Σχολές: Μηχανική, Ιατρική και Χειρουργική, Οικονομία, Επιστήμη και Γεωργία. Ο οργανισμός υποδιαιρείται σε 12 τμήματα, φτάνοντας τις 523 μονάδες, έχοντας καθηγητές του Ι, ΙΙ επιπέδου καθώς και των ερευνητών ορισμένου χρόνου.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες που θα εκτελεσθούν κατά τη διάρκεια του έργου, θα συμμετάσχει η ερευνητική ομάδα Μηχανικής και Θερμικής Μέτρησης (ΜΤΜ), που ανήκει στο Τμήμα Βιομηχανικής Μηχανικής και Μαθηματικών Επιστημών (DIISM) στο Τμήμα Μηχανικών. Η ομάδα αποτελείται σήμερα από 5 καθηγητές, 1 λέκτορα, 10 ερευνητές, 16 διδάκτορες και έναν μεταβλητό αριθμό νέων μηχανικών με συμβάσεις. Τα μέλη της ομάδας είναι εν μέρει μηχανολόγοι μηχανικοί, εν μέρει ηλεκτρονικοί μηχανικοί. Αυτό το διατομεακό φάσμα ικανοτήτων αποτελεί ένα στοιχείο δύναμης για την ανάπτυξη της έρευνας στον εγκάρσιο τομέα των τεχνικών μέτρησης.

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA ITACE Research Institute (DIMAS)

https://itacadimas.wordpress.com/

Το Πανεπιστήμιο Politècnica de València (UPVLC), το οποίο ιδρύθηκε το 1971, είναι ένας δυναμικός, καινοτόμος και επιχειρηματικός δημόσιος φορέας αφιερωμένος στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη μεταφορά τεχνολογίας.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ITACA) είναι μια ερευνητική και αναπτυξιακή μονάδα της UPVLC, με τη Διεύθυνση Μικροκυμάτων (DiMaS) με μεγάλη εμπειρία στην ανάληψη πρωτοβουλιών επιστημονικής και εφαρμοσμένης έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας στον τομέα της μικροκυματικής μηχανικής, όπως ο ηλεκτρομαγνητικός χαρακτηρισμός των υλικών σε συχνότητες μικροκυμάτων, ο σχεδιασμός των συστημάτων μικροκυμάτων για την εκτέλεση των απαιτούμενων εφαρμογών επεξεργασίας και η κατασκευή πρωτότυπων μικροκυμάτων σε εργαστηριακή κλίμακα για την αξιολόγηση των διαφορετικών δυνατοτήτων σχεδιασμού και τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων επεξεργασίας σε κάθε περίπτωση.

AL-FARBEN, S.A.

http://www.alfarben.com/

Η ALFARBEN, ως μέλος του Ομίλου TORRECID, δραστηριοποιείται στο πλαίσιο ενός πολυεθνικού επιχειρηματικού ομίλου που ιδρύθηκε το 1963 και είναι αφιερωμένο στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της κεραμικής, του γυαλιού, της επίστρωσης και του πλαστικού.

Η ALFARBEN βρίσκεται στην επαρχία Castellón / Ισπανία, με έκταση άνω των 75.000 τ.μ., όπου διαθέτει κέντρο παραγωγής (με περίπου 140 εργαζόμενους) εξοπλισμένο με όλη την ιδιόκτητη τεχνολογία καθώς και εργαστηριακό και πιλοτικό εργοστάσιο πλήρως εξοπλισμένο για την ανάπτυξη R + D + I βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η ALFARBEN επικεντρώνεται πλήρως στον κόσμο των ανόργανων χρωστικών ουσιών, η οποία επέτρεψε την ανάπτυξη της δικής της τεχνολογικής παραγωγής, δημιουργώντας εγκαταστάσεις μεγάλης παραγωγής και ένα κέντρο Ε & Α για την ανάπτυξη εναλλακτικών οδών σύνθεσης για ανόργανα υλικά.

CHUMILLAS TECHNOLOGY, S.L.

http://www.chumillastechnology.com

Η CHUMILLAS προσφέρει στους πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις για τον χειρισμό και την επεξεργασία των προϊόντων σε κοκκώδη σκόνη από το 1981. Οι λύσεις αναπτύσσονται για εγκαταστάσεις μηχανικής, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας και εξυπηρέτησης μετά την πώληση για την επεξεργασία πρώτων υλών σε διάφορες βιομηχανίες. Η προστιθέμενη αξία παράγεται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, χάρη στην τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί σε μια μεγάλη επαγγελματική εμπειρία.

Το τεχνικό τμήμα εκτελεί το σχεδιασμό του εξοπλισμού και της διαδικασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, προσαρμόζει τις μηχανές ώστε να διατηρεί την πιστοποίηση CE και διαθέτει την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων συστημάτων μεταφοράς με τον απαραίτητο εξοπλισμό και όργανα για τον πλήρη έλεγχο όλων των παραμέτρων του συστήματος , πίεση, ταχύτητα κ.λπ.)

VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH

http://www.bfi.de/en/

Η BFI με προσωπικό 100 ατόμων είναι ο κορυφαίος ευρωπαίος πάροχος εφαρμογών έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της χαλυβουργίας. Επικεντρώνεται στη βιομηχανία χάλυβα και εκτελεί έρευνα και ανάπτυξη υψηλού επιπέδου, η οποία πληροί τα πιο απαιτητικά διεθνή πρότυπα.

Ο τομέας δραστηριότητας της BFI καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα επεξεργασίας χάλυβα από υλικά έως το τελικό προϊόν. Οι βασικές ικανότητες της BFI είναι στον τομέα της ανάπτυξης διαδικασιών και της μηχανικής, της τεχνολογίας ενέργειας και πόρων και της τεχνολογίας μέτρησης και της αυτοματοποίησης της διαδικασίας. Η BFI συνεργάζεται στενά με παρόμοια ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Η BFI είναι βαθιά ενσωματωμένη στα εθνικά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα. Το 2014, υποβλήθηκαν 24 εθνικές και 57 διεθνείς ερευνητικές προτάσεις σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων, π.χ. RFCS, Η2020, SPIRE.

K1-MET GmbH

https://www.k1-met.com/?L=3

Το K1-MET GmbH είναι ένα ανταγωνιστικό κέντρο για μεταλλουργικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις. Η παραγωγή πόρων και η αποδοτική από πλευράς CO¬2 παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, καθώς και μη σιδηρούχων μετάλλων, βρίσκονται στο επίκεντρο. Περαιτέρω δραστηριότητες είναι η ανάλυση, προσομοίωση και μοντελοποίηση αυτών των διαδικασιών και η ενσωμάτωση ενεργειακά αποδοτικών εννοιών σε υφιστάμενες αλυσίδες παραγωγής.

Το K1-MET GmbH είναι ένα ανταγωνιστικό κέντρο για μεταλλουργικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις. Η παραγωγή πόρων και η αποδοτική από πλευράς CO¬2 παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, καθώς και μη σιδηρούχων μετάλλων, βρίσκονται στο επίκεντρο. Περαιτέρω δραστηριότητες είναι η ανάλυση, προσομοίωση και μοντελοποίηση αυτών των διαδικασιών και η ενσωμάτωση ενεργειακά αποδοτικών εννοιών σε υφιστάμενες αλυσίδες παραγωγής. Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι βασίζονται στη στενή συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών και επιστημονικών ιδρυμάτων με ένα συνδυασμό βασικής έρευνας, μοντελοποίησης με υπολογιστή, εργαστηριακών πειραμάτων και πρακτικών δοκιμών απευθείας στη βιομηχανική εγκατάσταση. Το K1-MET έχει σχετική εμπειρία στον χαρακτηρισμό των πρώτων υλών (σκόνες, σκωρίες και λάσπες) από τη διεργασία υψικαμίνου και μετατροπέα, καθώς και από τη διαδικασία παραγωγής σιδήρου με άμεση αναγωγή και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας πυροσυσσωμάτωσης όσον αφορά την επίδραση των συνθηκών λειτουργίας στην ποιότητα του προϊόντος και στις εκπομπές του.

DK RECYCLING UND ROHEISEN GMBH

https://www.dk-duisburg.de/index_en.html

Η DK είναι ο μεγαλύτερος ανακυκλωτής υλικών σιδηρούχων αποβλήτων στον κλάδο της χαλυβουργίας στον κόσμο. Η DK παράγει ειδικό χυτοσίδηρο από τα παρεχόμενα απόβλητα σε υψηλό επίπεδο κερδοφορίας και βιωσιμότητας για τη βιομηχανία χυτηρίων στις εγκαταστάσεις της στο Duisburg Hochfeld.

Η DK βασίζεται στην 100χρονη παράδοσή της και στη δική της αναπτυγμένη και μοναδική διαδικασία ανακύκλωσης, τη λεγόμενη διαδικασία DK. Η διαδικασία βασίζεται στις κλασσικές εργασίες πυροσυσσωμάτωσης και υψικαμίνου και είναι μια διαδικασία που συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία περί ανακύκλωσης και αποβλήτων που συμβάλλει στην ανακύκλωση περ. 500.000 τόνους υλικών σιδηρούχων αποβλήτων με απόδοση πόρων 98% με αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

CEMEX RESEARCH GROUP AG

https://www.cemex.com/locations/switzerland

Ιδρύθηκε το 1906, η CEMEX έχει μακρά εμπειρία στην κατασκευή τσιμέντου και σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους τσιμέντου και κλίνκερ στον κόσμο. Η CEMEX κατασκευάζει τσιμέντο σε περισσότερες από 50 χώρες σε τέσσερις ηπείρους και έχει ετήσιες πωλήσεις άνω των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η CEMEX Research Group AG (CEMEX) στο Brügg της Biel, Ελβετία, είναι θυγατρική της CEMEX S.A.B. de C.V., Monterrey, Μεξικό.

Η CEMEX φιλοξενεί και διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες Ε & Α όλων των οντοτήτων CEMEX. Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την καινοτομία των τεχνολογιών και των προϊόντων στο πλαίσιο του Ομίλου CEMEX σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης προϊόντων, της τεχνολογίας των διαδικασιών, των διαδικασιών, της πληροφορικής και της βιωσιμότητας στην ενέργεια και τις εκπομπές.

CIAOTECH S.r.l. - PNO ES

http://www.ciaotech.com

Η CIAOTECH (ως εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου στο ιταλικό υποκατάστημα του ομίλου PNO) και PNO ES αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη δημόσια χρηματοδότηση και παροχή συμβουλών καινοτομίας στην Ευρώπη με 30 χρόνια πρακτικής εμπειρίας, με περισσότερα από 500 προγράμματα χρηματοδότησης στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, αυξάνοντας ετησίως περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ τζίρο στους πελάτες της.

Οι υπηρεσίες "Διαχείριση Καινοτομίας" της CIAOTECH-PNO ES παρέχουν υποστήριξη υψηλής ποιότητας σε μεγάλες επιχειρήσεις, ΜΜΕ, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Ομοσπονδίες και Ομάδες στον πλήρη κύκλο της διαδικασίας καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών ανάλυσης, ορισμού και καινοτομίας, σχεδιασμού δικτύων καινοτομίας, εταιρικών σχέσεων και έργων και διαχείρισης έργα και την προώθηση της καινοτομίας. Η CIATOECH-PNO ES διαθέτει σχετική εμπειρία στην αναθεώρηση, τον ορισμό και την προετοιμασία δυνητικών επιχειρηματικών μοντέλων που σχετίζονται με κάθε τεχνολογία. και διαχείριση των πτυχών της διάδοσης, της εκμετάλλευσης και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη βιομηχανική σύνδεση και μεταφορά, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην οργάνωση αφιερωμένων εκδηλώσεων και εργαστηρίων.

BELGISCH LABORATORIUM VAN DE ELEKTRICITEITSINDUSTRIE

https://www.laborelec.be/ENG/

Το LABORELEC είναι ένα κορυφαίο κέντρο ερευνών και ικανοτήτων στην τεχνολογία ηλεκτρικής ενέργειας (240FTE, ~ 56M €). Ιδρύθηκε το 1962 στο Βέλγιο για να υποστηρίξει τις βελγικές εταιρείες ηλεκτρισμού με έρευνα, ανάπτυξη και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Σήμερα, αποτελεί μέρος του ENGIE, παγκόσμιου ηγέτη στην ενέργεια. Οι αρμοδιότητες LABORELEC καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας: παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση και τελική χρήση.

Η LABORELEC προσφέρει εξειδικευμένες έρευνες και υπηρεσίες σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, σε εταιρείες σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ειδικότερα για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, η LABORELEC προσφέρει μια τεράστια ποικιλία υπηρεσιών που εγγυώνται την αξιοπιστία του ηλεκτρικού εξοπλισμού σε διάφορα επίπεδα. Περιλαμβάνει επιτόπια ηλεκτρομαγνητική μέτρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων, προσομοιώσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ποιότητα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Η LABORELEC προσφέρει επίσης συμβουλές γείωσης για βιομηχανικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, μελέτες σκοπιμότητας για τη σύνδεση ανεμογεννητριών, αντλιών θερμότητας και άλλων μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής σε εθνικά δίκτυα ηλεκτρισμού κλπ. Μέσω της έρευνας, η LABORELEC βελτιώνει την επιχειρησιακή αριστεία των υφιστάμενων ενεργειακών πηγών ενέργειας. πελάτες για τις μελλοντικές τους προκλήσεις, να αναπτύξουν νέες λύσεις για τις ανάγκες των τελικών χρηστών ενέργειας και να προβλέψουν και να διερευνήσουν το δυναμικό και τον κίνδυνο των αναδυόμενων ενεργειακών τεχνολογιών.

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO / UNIVERSIDADE DE LISBOA

https://tecnico.ulisboa.pt/en/

Το Instituto Superior Técnico (IST) είναι η μεγαλύτερη σχολή μηχανικής στην Πορτογαλία με μακρά παράδοση στη διδασκαλία, την αριστεία στην έρευνα, την καινοτομία και τις δραστηριότητες κατάρτισης. Με τρία πανεπιστημιουπόλεις (Alameda στη Λισαβόνα, Taguspark στην Oeiras) και Technologic and Nuclear in Loures), το IST αποτελείται από 10 Τμήματα και 1 Αυτόνομο Τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Σήμερα, το IST έχει περίπου 10.000 προπτυχιακούς φοιτητές και πάνω από 1.500 μεταπτυχιακούς φοιτητές σε διάφορους τομείς σπουδών. Η σχολή του IST περιλαμβάνει πάνω από 700 καθηγητές με Ph.D. σε διαφορετικές περιοχές εξειδίκευσης. Οι επιστημονικές δραστηριότητες αναπτύσσονται σε ερευνητικά ινστιτούτα, μερικά από τα οποία είναι άριστα, στα οποία οι ομάδες εργασίας αναπτύσσουν έρευνα σε συγκεκριμένα θέματα εντός της επιστημονικής της περιοχής. Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχει περίπου 80 κάτοχους διδακτορικού τίτλου που έχουν συμμετάσχει σε πολλά έργα του ΠΠ6 και του 7ου ΠΠ στον τομέα του θερμικού εξοπλισμού και της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία. Το πεδίο δραστηριότητας της ερευνητικής ομάδας IST είναι η αριθμητική μοντελοποίηση της ροής υγρών και της μεταφοράς θερμότητας. Ιδιαίτερα έχει μεγάλη εμπειρία στην υπολογιστική δυναμική CFD σε σύνθετες γεωμετρίες, διφασικές ροές και ηλεκτρομαγνητικές προσομοιώσεις παρουσία ισχυρής σύζευξης μεταξύ των ηλεκτρομαγνητικών και θερμικών πεδίων, όπως στην περίπτωση του υψηλών θερμοκρασιών μικροκυμάτων για υλικών.

Τελευταια νεα

DESTINY newsletter #4 available!

06/04/2021

DESTINY is moving forward and the consortium has done lots of interesting findings related to the [...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

DESTINY 4th General Assembly Meeting

06/04/2021

On September 8th and 9th, KERABEN, DESTINY coordinator, virtually hosted the project fourth General Assembly [...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

DESTINY newsletter # 3 just released

06/04/2021

The third issue of the DESTINY newsletter provides technical updates about the project progresses, the several [...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ